Köp Primolut N online utan recept

Primolut N

Vad bör du veta innan du köper Primolut N online i Sverige? Ingrediensen noretisteron i Primolut N är ett gestagen, vilket är en klass av läkemedel.

Premenstruell spänning, endometrios (onormal tillväxt av endometriell vävnad i livmodern som orsakar smärta och obehag);livmodern som orsakar menstruationssmärta och oregelbundenhet), metrorrhagia hemorrhagia (intermenstruell blödning), kraftig menstruationsblödning, onormal livmoderblödning (orsakad av en hormonell obalans), smärtsamma perioder, oregelbundna eller oftare förekommande perioder än normalt (polymenorré) och bröstcancer är några av de tillstånd för vilka det används. Det används också för att fördröja menstruationscykeln.

Patienter med leversjukdom, hjärtinfarkt, lungemboli (blodpropp i lungorna), kärlkramp eller djup ventrombos bör inte köpa Primolut N receptfritt i Sverige. Patienter som lider av migrän, kramper, astma eller njurproblem bör köpa Primolut N online med försiktighet.

Det är inte tillrådligt att använda Primolut N under graviditet eftersom det kan skada det ofödda barnet. Om du har haft mer än ett missfall, berätta för din läkare. Om du ammar ska du inte köpa Primolut N receptfritt i Sverige, eftersom det kan passera över i bröstmjölken. Kontakta omedelbart din läkare om du upplever depressiva symtom eller humörsvängningar.

De vanligaste biverkningarna av Primolut N är oregelbundna blödningar, kraftiga menstruationer, spotting mellan perioderna, försenad eller utebliven menstruationscykel, magsmärtor, illamående, kräkningar, ömma bröst, huvudvärk och yrsel. Om symtomen förvärras ska du omedelbart tala med din läkare.

Användningsområden för Primolut N

Ledning och behandling av :

 • svår stretching
 • svåra perioder
 • ovanliga varaktigheter
 • ökad frekvens av menstruation
 • spänning före menstruation
 • endometrios (sjukdom som innebär att vävnaden i livmoderslemhinnan växer utanför livmodern) (sjukdom som innebär att vävnaden i livmoderslemhinnan växer utanför livmodern)
 • Bröstcancer
 • metropati
 • blödning (intermenstruell blödning) (intermenstruell blödning)
 • oregelbunden blödning från livmodern
 • Bröstcancer

HUR PRIMOLUT N TABLETT FUNGERAR

PRIMOLUT N hämmar ägglossningen genom att förhindra produktionen av hypofyshormoner, som ansvarar för frisättningen av kvinnliga hormoner (i synnerhet östrogen och progesteron). Detta förfarande förändrar endometriets slemhinna, vilket stoppar blödningar vid oregelbunden menstruation hos cancerpatienter. Primolut N kan påverka tumöravlagringar direkt eller genom att hämma hypofysen.

information om användning

Följ de råd som ges av din läkare. Beroende på dina symtom och svårighetsgraden av din sjukdom, använd Primolut N enligt anvisningarna. Svälj hela tabletten med ett glas vatten.

BIVERKNINGAR AV PRIMOLUT N TABLETT

ALLMÄNT

 • oregelbundna blödningar och täta menstruationer
 • Spotting mellan menstruationsperioder
 • oregelbunden eller försenad menstruationscykel
 • magont, illamående och kräkningar
 • ömhet i bröstet
 • huvudvärk och yrsel

SÄLLSYNT

Om du upplever någon av de biverkningar som anges nedan, sluta köpa Primolut N utan recept i Sverige och kontakta din läkare omedelbart.

 • Förändrad färg på huden eller ögonvitorna (gulsot)
 • Jag har haft migrän för första gången (en huvudvärk som i allmänhet är begränsad till ena sidan av huvudet).
 • Blodtrycket är högt
 • Indikationer på en allvarlig allergisk reaktion, t.ex. kliande utslag, svullnad i händer eller fötter som orsakar väsande andning, andningssvårigheter eller yrsel,
 • En blodpropp i lungorna kan orsaka plötsligt, allvarligt, akut obehag i bröstet, blodig hosta, andnöd och snabb hjärtrytm.
 • Symtom på stroke är onormalt lång eller svår huvudvärk, synförändringar, talsvårigheter, fall eller svimning samt svaghet eller förlamning i någon del av kroppen.
 • Betydande obehag, smärta eller svullnad i vaden, fotleden eller foten, lila missfärgning av huden på benet och röd eller varm hud är alla tecken på djup ventrombos.

HANTERING AV BIVERKNINGAR

Illamående och kräkningar :

Ta medicinen strax före eller efter måltid. Håll dina måltider enkla. Ät mindre varm, fet mat. Om illamåendet och kräkningarna blir värre, kontakta din läkare.

Huvudvärk :

Vila och slappna av. Applicera vid behov en smärtlindrande balsam på pannan. Drick inte alkohol. Om huvudvärken inte försvinner, kontakta läkare.

Yrsel :

Försök att slappna av och ta en tupplur. Vila tillräckligt. Om du känner dig yr, undvik att köra bil eller använda utrustning. Undvik att dricka alkohol, eftersom det gör dig yr. Om yrseln förvärras, kontakta din läkare.

Ont i magen

Försök att slappna av och ta en tupplur. Ät små måltider, men ofta. Lägg en värmedyna på magen hela tiden. Om magsmärtan inte försvinner, kontakta din läkare.

Råd och försiktighetsåtgärder

GRAVIDITET

Om du tidigare har haft idiopatisk gulsot under graviditet, pemphigoid gestationis (en sällsynt autoimmun hudsjukdom under graviditet) eller kliande eller blåsande utslag på buken, ska Primolut N inte användas. Det ska också ges med försiktighet till patienter som har haft flera missfall. Innan du köper Primolut N utan recept i Sverige, rådfråga din läkare.

BRÖSTMATNING

Om du ammar ska Primolut N inte tas eftersom det kan passera över i bröstmjölk. Rådgör med din läkare innan du använder Primolut N.

KÖRNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINER

Primolut N har ingen effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

REINS

Patienter med njursjukdom bör ta Primolut N med försiktighet. Rådgör med din läkare innan du använder Primolut N.

LEVER

Patienter med leversjukdom bör ta Primolut N med försiktighet. Rådgör med din läkare innan du använder Primolut N.

ALLERGI

Om du är allergisk mot noretisteron, läkemedel som imiterar andra hormoner eller någon annan komponent i Primolut N, ska du inte använda det.

LUNGA

Patienter med astma och de som har eller har haft lungembolier (blodproppar i lungorna) bör vara försiktiga när de använder Primolut N. Rådgör med din läkare innan du köper Primolut N utan recept i Sverige.

HJÄRTSJUKDOM

Patienter som nyligen har haft en hjärtattack eller aktiv angina pectoris ska inte använda Primolut N. Rådgör med din läkare innan du använder Primolut N.

ÖVRIGT

Om du har : Du får inte använda Primolut N.

 • blodproblem såsom porfyri
 • djup ventrombos eller en familjehistoria av detta tillstånd, eller andra koagulationsproblem
 • pruritus (en störning som manifesteras av svår, generaliserad klåda på kroppen) (en störning som manifesteras av svår, generaliserad klåda på kroppen)
 • Oförklarlig vaginal blödning (ingen menstruation).

Tala om för din läkare om något av följande gäller innan du köper Primolut N online:

 • Epilepsi
 • akut huvudvärk
 • du är mycket överviktig
 • systemisk lupus erythematosus.
 • en blodpropp kopplad till en ven
 • är orörliga under långa perioder (t.ex. efter en operation)
 • har drabbats av allvarlig skada
 • har genomgått eller kommer att genomgå större kirurgiska ingrepp (särskilt bukoperationer eller ortopediska ingrepp i de nedre extremiteterna)
 • blodprov (för leverfunktion, sköldkörtelfunktion och koagulation).
 • synproblem, förstorade ögon och dubbelseende
 • depression

Om Primolut N Tabletter FAQ

Kan PRIMOLUT N-tabletter påverka den normala menstruationscykeln?

Primolut N är en syntetisk version av hormonet progesteron. Primolut N upprätthåller höga nivåer av progesteron i stället för att låta dem sjunka naturligt under menstruationen. Detta fördröjer både mensen och förlusten av livmoderslemhinnan.

Efter att ha tagit Primolut N, när kommer min menstruationscykel att starta?

Tidpunkten och varaktigheten för behandlingen med Primolut N kommer att bestämmas av din läkare. I allmänhet kommer du att uppmanas att ta 3 Primolut N-tabletter varje dag med början 3 till 4 dagar innan din menstruation börjar. Två till tre dagar efter att du slutat med Primolut N bör din menstruation börja.

Hur lång tid tar det för Primolut N att sluta blöda?

Din läkare kan föreslå att du använder Primolut N 5 mg tre gånger om dagen i 10 dagar om dina menstruationer är särskilt kraftiga eller långvariga. Blödningen upphör vanligtvis inom 24-48 timmar efter att behandlingen påbörjats.

Vad händer om jag tar Primolut N för sent?

Det är viktigt att du tar Primolut N tre dagar före din menstruation. Om du tar det för sent kan Primolut N fördröja din menstruationscykel.

Kan Primolut N orsaka nedstämdhet?

Ja, PRIMOLUT N har kopplats till depression, förlust av libido, akne, obehag i brösten och vätskeretention. Om du har några biverkningar, tala med din läkare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *